Vítáme Vás na stránkách neziskové organizace:
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH - místní organizace, Studená.

Březen 2013

Výroční členská schůze I.2013

4. března 2013 v 11:53 | JR |  rok 2013
2.3.2013 se 133členů a 10 hostů z Dačic a Kunžaku sešlo v KD Jilem na první Výroční členské schůzi roku 2013.
Schůze měla následující program:
1.) Prezentace a registrace členských příspěvků
2.) Volba návrhové komise
3.) Volba mandátové a volební komise
4.) Zpráva o činnosti MO STP Studená za rok 2012 a záměry na rok 2013
5.) Zpráva o finančním hospodaření organizace
6.) Zpráva revizní komise
7.) Volba předsednictva
8.) Vystoupení hostů a diskuse
9.) Návrh usnesení
10.) Pohoštění a přátelské posezení
11.) Závěr schůze
Schůzi zahájily děti z MŠ Studená pod vedením paní učitelek Havlíkové a Zachové.
Jako hosté přispěli do diskuze i starosta Studené pan Němec, Mgr.Kejval, který nás seznámil s plánovanými výlety a vycházkami. A velmi váženým hostem byla předsedkyně celorepublikového STP v ČR paní Helena Klasnová z Prahy.
Předsedkyně naší organizace - kterou byla opět zvolena paní Tyslpretová - zhodnotila uplynulý rok a seznámila nás s plánem do roku letošního. Paní Hameršmídová shrnula výsledky hospodaření celé organizace, proběhla volba nových členů výboru.
Paní Tyslpretová poděkovala za všechny členy za dlouholetou spolupráci panu Jebavému.
Ke spokojenosti účastníků přispělo i občerstvení a k poslechu zahrál pan Dědina.
Doprava ze Studené a zpět a ze Strmilova a zpět byla zajištěna autobusem. Někteří využili pěkného počasí a vydali se do Studené pěšky.
Pro zobrazení fotografií klikněte na "celý článek"