Vítáme Vás na stránkách neziskové organizace:
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH - místní organizace, Studená.

Září 2014

Exkurze - Medova hora

18. září 2014 v 23:36 | JR |  rok 2014
17.9.2014 jsme se sešli u Obecního úřadu a vydali jsme se na exkurzi do lomu v Medově hoře. Většina z 27 účastníků šla pěšky, pár lidí, pro které je lom daleko , jelo auty. V lomu se nás ujal pan Komárek, který nás seznámil s historií a současnou činností kamenolomu.

Žulový kamenolom se nachází v těsné blízkosti obce Studená v okrese Jindřichův Hradec. Vlastní činnost byla v lokalitě poprvé zahájena v roce 1863, a to z volně dostupných kamenů. V roce 1898 byla zahájena činnost prováděna hornickým způsobem. Tento rok je v dostupných historických zdrojích uváděn jako otevření všech takzvaných mrákotínských lomů v této lokalitě. Dobývaná žula z těchto lomů byla barevnější, tvrdší a lepší než všechny ostatní v jiných regionech a zároveň byla hodnocena jako nejlepší a nejzpůsobilejší v celém Rakousko-Uhersku. Kamenolom Studená obnovil svoji činnost v roce 1928 jako jámový lom ,,starý". Po roce 1948 byl provoz původního jámového lomu nevyhrazeného nerostu postupně zastaven
V novodobé historii dochází k opětovnému zahájení těžební činnosti v roce 1993, a to jako činnost prováděná hornickým způsobem. Na základě geologických průzkumů bylo zjištěno, že ložisko dosahuje takové kvality, která umožnila požádat o zařazení této lokality do kategorie výhradních ložisek. Jako ukončení tohoto procesu byl dne 15.12.2009 stanoven nový dobývací prostor výhradního ložiska STUDENÁ pro společnost CREDITFORFEIT, a.s.
Všichni jsme si se zájmem celý kamenolom prohlédli a opravdu nikdo z nás nezávidí chlapům tvrdě vydělané peníze.Na památku si každý z nás mohl odnést kostku nefalšované žuly.
Pro zobrazení fotografií klikněte na " celý článek".

Bramborové posezení 2014

18. září 2014 v 23:05 | JR |  rok 2014
V úterý 16.9. 2014 jsme se sešli v hospodě u Šebestů na bramborovém posezení. A co jiného se mohlo podávat nežli brambory s mlékem. A chutnaly!
Po úvodním slovu naší předsedkyně, kdy nás seznámila s naplánovanými akcemi došlo na volnou zábavu.
K dobré náladě přispěli svou hudbou pánové Růžička a Šána. Mnozí si pěkně zatančili, někteří si zazpívali z plných plic.
Pro zobrazení fotografií klikněte na " celý článek ".

Vycházka 10.9.2014

14. září 2014 v 21:20 | JR |  rok 2014
Ve středu 10.9.2014 jsme se vypravili pod vedením našeho osvědčeného průvodce pana Mgr.Kejvala na opakovanou vycházku k Francouzskému kamenu. Tentokrát se nás na autobusovém nádraží sešlo 23. Jeli jsme do vedlejší obce Horní Skrýchov, kde se k nám přidala paní Nováková a paní Němcová, která šla ze Studené pěšky. Odtud jsme se vydali na pěší tůru směrem Kudla. Pod kopcem jsme uhnuli z asfaltky na lesní cestu, vedoucí k hájovně, kterou jsme měli možnost si prohlédnout.
Po krátké zastávce v hájovně, kde nás dohonili manželé Veselovi, jsme pokračovali za vedení paní Jany Novákové z Brandlína k Francouzskému kamenu, kde na nás již čekaly členky z Velké Lhoty. Paní Jana nás seznámila s historií a výsledky proběhlého výzkumu. Také jsme se dozvěděli, že rybník Chytrov se jmenuje podle vychytralé majitelce panství, která slibovala, ale nezaplatila.
Od kamene jsme šli do Brandlína, odkud jsme se vrátili domů autobusem.
Celkově se nás zůčastnilo vycházky 27, počasí nám přálo a již se těšíme na další akce.
Pro zobrazení fotografií klikněte na " celý článek".

Vycházka 10.6.2014

14. září 2014 v 20:48 | JR |  rok 2014
První vycházka k Francouzskému kameni

Na den 10.6.2014 máme naplánovanou vycházku k Francouzskému kameni, který se nachází v lese mezi Brandlínem a Skrýchovem.
Teploměr ukazuje 34 stupňů ve stínu a my 4 odvážlivci se scházíme ve Studené na aut. nádraží k odjezdu do Brandlína... Mnozí tuto vycházku vzdali, což se dá za této teploty pochopit...
V Brandlíně na nás čeká další odvážná paní Jana, která nám dělá na dnešní vycházce průvodkyni...
Nejprve focení na návsi u krásné, nově zbudované kašínky, osvěžení se v ní a pak již pokračujeme za vesnici. Nejprve po asfaltu, pak cestou, necestou, polem, nepolem a to vše na sluníčku, za úmorného horka. Procházíme travinami i řepkovým polem, kde se držíme vyjeté koleje a pak cestou až k lesu. Cesta k lesu trvala půl hodiny a všechny nás vyčerpala...
Francouzský kámen jsme málem přešli. Nebýt Jany, určitě bychom jej minuli. Ve své době byl asi hodně nad povrchem a dobře viditelný. Jak jde čas, kámen se zanáší a splývá s okolím...
Jana nám přečetla zajímavou historii a úvahy o nápise vytesaném do kamene... Vše jsme prozkoumali a snažili se rozluštit nápis na něm. Určitě jsme v této činnosti nebyli první, ba ani poslední. Kolik turistů a poutníku se ještě u kamene zastaví , než zmizí pod nánosem přírody?...
Po odpočinku se vydáváme dál na cestu, tentokrát již lesem, což je velká úleva. Procházíme kolem hájovny a míříme k silnici , Na Kudlu...
Z obecního úřadu o nás mají starost a kontrolují nás mobilem. Nakonec nás mile překvapili tím, že pro nás poslali obecní automobil. Byli jsme za to rádi, neboť po cestě ze Skrýchova do Studené, opět po rozpáleném asfaltu by už asi opravdu šlo o zdraví... A tak se nás pět statečných a asi i nerozumných, vrátilo z této vycházky v pořádku...
autorka - Anna Kolmanová

Pro zobrazení fotografií klikněte na "celý článek".

Dovolená 2014 - Toužim

1. září 2014 v 14:51 | JR |  rok 2014
DOVOLENÁ - T O U Ž I M 2014

SOBOTA - 21.6.
Přibližně kolem osmé hodiny se scházely posádky na všech stanovištich k odjezdu na dovolenou do západních Čech.
Cílem bylo město Toužim, ve kterém jsme měli prožít náš dlouho očekávaný odpočinkový týden.
Na místo určení jsme se všichni dopravili včas a většina z nás si zde po dlouhé cestě dopřála i chutný oběd.
Později za námi přišla i majitelka penzionu VLADAŘ, paní Slepičková, která nás ubytovala a poskytla nám i různé nezbytné informace.
S dalšími informacemi i programem na příští den nás po večeři seznámila "pravá ruka" - Jana Hamršmídová a činila tak po všechny večery až do konce dovolené.
NEDĚLE - 22.6.
Jelikož město Toužim slavilo v tomto týdnu 545. výročí svého založení, mohli jsme využít i různých nabídek na místní akce.Po snídani se většina z nás vydala na procházku městem, někdo i do blízké okolní přírody a o 11. hodině jsme měli možnost zúčastnit se slavnosti BOŽIHO TĚLA v místním kostelu Narození P. Marie.
Kdo měl tuto slavnost zažitou z mládí, byl poněkud zklamán, ale o to víc jsme se těšili na první společné odpoledne, kdy pro nás přijela pí. Slepičková, aby nám dělala průvodkyni.
První zastávkou byl klášter mnichů Trapistů v Novém Dvoře, kteří vyrábějí nejen známou hořčici s různými příchutěmi podle svých originálních receptů, ale úspěšně vyrábějí i řadu dalších přírodních produktů. Velice zajímavý byl i videosnímek o historii a současnosti kláštera.
Při zpáteční cestě jsme si ještě udělali zastávku u HORNÍHO OTROČÍNSKÉHO PRAMENE, který je jedním z mnoha zpřístupněných pramenů projektu "Kraj živých vod". Vodu z tohoto léčivého pramene většina ochutnávala hned na místě a soudě podle výrazů v obličeji - chutě se různily.
Poté jsme se již vraceli k vozům, odjeli na večeři a těšili se na další výlet.
PONDĚLÍ - 23. 6.
Před sebou jsme měli celodenní "lázeňský" výlet.
V Mar. Lázních jsme obdivovali Zpívající fontánu, která nikoho jistě nenechala na pochybách, že krásná hudba spojená s tryskající vodou je nepřekonatelný zážitek. Ať jej člověk zažívá poprvé, či poněkolikáté. Cestou od kolonády jsme ještě navštívili Pravoslavný chránm sv. Vladimíra a poté jsme již pokračovali do lázní Františkových.
I tyto lázně se nám velice zalíbily, zvláště jejich cukrárna TAŠA, kde jsme se kupodivu všichni sešli u dobré kávičky a neméně dobrých domácích zákusků.
Do termínu odjezdu jsme se pak věnovali procházce k FRANTÍKOVI, jízdě vláčkem či jen pomalé pěší prohlídce lázeňského města.
Na zpáteční cestě jsme ještě zastavili v CHEBU, kde jsme samozřejmě nemohli vynechat starobylý střed města se "ŠPALÍČKEM".
Po tomto dni, plném kulturních i cestovních zážitků, jsme si večeři rozhodně zasloužili a mohli se těšit na den další.
ÚTERÝ - 24.6.
I dnešní den začal - jak jinak - rozcvičkou, na kterou nás "levá ruka", Mařenka Tyslpretová, neúnavně honila každé ráno hned po budíčku.
Program dnešního dopoledne byl různorodý. Někteří zůstali v penzionu, aby se seznámili s výrobou sýrů z kozího mléka, některé ženy se oddávaly blahodárným účinkům bublinkové koupele a jedna neúplná posádka odjela do starobylého města LOKET. V prostorách hradu jsme procházeli nejen sály s různými expozicemi, včetně originální části loketského meteoritu, ale seznámili jsme se na vlastní oči i uši s útrpným právem a vězeňskými kobkami v podzemí. Odměnou za tyto zážitky nám byla prohlídka krásné sbírky porcelánu, kterou jsme návětěvu hradu zakončili. Poté jsme sešli dolů do města, jehož hradby a most nám poskytly krásné výhledy na řeku Ohři a zalesněné srázy nad ní.
Čas byl, bohužel, proti nám, a tak když jsme chtěli stihnout i odpolední společný program, museli jsme se vrátit zpět do Toužimi. Tam na nás po obědě opět čekala paní šéfová, aby nás vyzvedla na výlet do zámku v BEČOVĚ na Teplou. Zde jsme měli objednanou prohlídku relikviáře sv. Maura, který je jednou z nejcennějších zlatnických památek na našem území. V průběhu prohlídky jsme byli seznámeni s historií tohoto relikviáře i se skoro detektivním přípěhem při jeho objevení. Na závěr prohlídky jsme navštívili i trezorovou místnost, v níž je toto krásné dilo umístěno. Po skončení prohlídky "odložili" řidiči ženy do místní botanické zahrady a sami se vrátili do místního muzea historických motocyklů a jiných předmětů.
Společně jsme se pak vraceli zpět do penzionu a těšili se na informace na příští den.
STŘEDA - 25.6.
Dnešní dopoledne bylo ve znamení dalšího využití kozího mléka - tentokrát v kosmetice.
Kdo měl zájem, mohl se totiž podílet na výrobě bylinkových mýdel. Naše posádka se však opět vydala "do světa" , a to na prohlídku SVATOŠSKÝCH SKAL. Ty jsou spojeny s pěší turistikou, takže jsme museli cca 2 km pěkně po svých. Bohatě se nám to však vyplatilo Cílová vyhlídka na skály za řekou Ohří, tak i následná cesta po visutém mostě k jejich úpatí neměly chybu. A krmení ryb v přilehlé nádrži byl zážitek sám o sobě.
Trošku se nám sice zhoršilo počasí, ale díky němu jsme dostali nabídku na svezení zpět k parkovišti. A kdo by v dešti odolal!! Pak už jen zpět do Toužimi na oběd a odpoledne nás opět čekal společný výlet.
Tentokrát na farmy a do zámku CHYŠE. Nejprve nás paní Slepičková zavedla na svoji zemědělskou farmu a poté jsme odjeli, plni očekávání, na farmu pana Váni. Ten sice přítomen nebyl, ale měli jsme i tak možnost podívat se na různá tréninková zařízení a vyzkoušet např. i známou pyramidu. A hlavně - ve stáních byli koníčci, které jsme si mohli hladit i si s nim "popovídat". Včetně Tjumena.
Poslední dnešní zastávka byla v chyšském zámku, kde v r. 1917 působil, coby domácí učitel, spisovatel Karel Čapek. Zámek je i s přilehlým pivovarem krásně opraven a patří rodině Lažanských.
Ještě nějaké to focení, zmrzlinka a zpět do Toužimi.
ČTVRTEK - 26.6.
Dnes jsme všichni společně odjížděli na celodenní výlet do KARLOVÝCH VARŮ.
Vedoucí nám opět dělala paní Slepičková, která nám jako první zastávku vybrala proslulou sklárnu MOSER.
V nově zrekontruovaném muzeu jsme měli možnost shlédnout videosnímek o historii skláren, nedávné minulosti i současné výrobě světoznámých sklářských výrobků. Na zajímavých panelech jsme si pak mohli prohlížet fotografie mnoha osobností s překrásnými výrobky této světové značky a v přilehlé huti jsme pak měli možnost sledovat tuto ruční výrobu "naživo".
Největší dojem na nás však udělaly exponáty v prodejní galerii. Tolik skleněné krásy pohromadě jistě nikdo z nás jetě neviděl. O cenách nemluvě.
Po prohlídce areálu jsme se přesunuli blíž k centru na individuální procházku po lázních.
Ti, kteří se rozhodli uvidět město z ptačí perspetivy, vyjeli lanovkou k rozhledně DIANA a z jejího ochozu pak měli město jako na dlani. Kdo se rozhodl pro nenáročnou vycházku si také jistě užil své a pak již jsme se vraceli zpět do Toužimi. Po necelé hodince jízdy jsme již opět byli v penzionu a pomalu se připravovali na společný "pyžamový večírek".
O zpěv, tanec a legraci nebyla nouze. Zvlášť, když se k našemu "řádění" přidal i personál. Neboť, jak pravil klasik: "Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří!!"
Nutno podotknout, že někteří jedinci vydrželi až do pozdních nočních hodin.
PÁTEK - 27.6.
I ráno po večírku jsme museli absolvovat nezbytnou rozcvičku, ale vydrželi jsme všichni!!!
Jak jsme měli domluveno s pí. Slepičkovou, vydali jsme se společně do nedaleké, známé výrobny jogurtů HOLLANDIA v Krásném Údolí. Zde jsme měli možnost zakoupení jejich výrobků ve slevě. Jestliže nás udivilo množství zákazníků před námi i za námi, po prostudování ceníku nám bylo vše jasné. Vždyť např. 500g selský jogurt stál pouhých 5 Kč. No, nekup to!!! A tak jsme si i my nějakou tu zásobičku udělali.
Odpoledne se některé posádky rozhodly pro výlet do Konstantinových Lázní, které by se daly popsat jednou větou:
"Co je malé, to je milé". Samý park, klídek - prostě balzám na nervy. A jedině v těchto lázních jsme měli možnost potkat nefalšovaného "Šviháka lázeňského". Ještě nezbytnou lázeňskou kávičku a pak už návrat do Toužimi.
SOBOTA - 28.6.
Poslední rozcvička a pro někoho i poslední možnost výletu. Ale ani ti, kteří nikam neodjeli se nenudili.
Někdo již pomalu balil, jiní po obědě vyrazili na poslední krátkou či delší procházku po městě a okolí, někteří z nás se šli naposledy rozloučit se zakladatelem města JIŘÍM z Poděbrad......
Kupodivu jsme se však většinou sešli na odpoledním koncertu mládežnických dechových orchestrů.
A pak už jen poslední večeře, vyhodnocení celé dovolené, poděkování paní majitelce i bezvadnému personálu, nezbytné společné fotografování a před námi již jen zítřejší cesta domů.
NEDĚLE - 29.6.
Snídaně, nakládání batožiny, loučení a odjezd.
Tak začínal a končil náš poslední den v toužimském penzionu "VLADAŘ".
Zjistili jsme, že i v tomto západním koutu našich krásných Čech je stále co objevovat a bude na co vzpomínat!!
autor: Hana Přibylová

Pro zobrazení fotografií klikněte na "celý článek".